Recyklační příspěvky

Společnost DG Tip, spol. s r.o. je zapojena do celostátního kolektivního systému zpětného odběru (odděleného sběru) použitých elek­trozařízení pro­vozovaného společnostmi ASEKOL (registrační číslo 00908/05-ECZ) a ELEKTROWIN (registrační číslo 00155/05-ECZ).
Tyto společnosti postupně vytvářejí síť míst pro zpětný odběr a oddělený sběr použitých e­lektrozařízení­ na celém území České republiky. Dále zajišťují svoz odevzdaných e­lektrozařízení­ z těchto míst do zpracovatelských zařízení.

Chceme vás informovat o tom, že díky platné legislativě musíme jako výrobci, resp. první dovozci k cenám elektros­potřebičů připočítávat i příspěvek na likvidaci elektrozařízení, takzvaný recyklační příspěvek. Příspěvek budeme uvádět samostatně na každém daňovém dokladu, který bude obsahovat povinně příspěvkované zboží.

Pokud jste spotřebitelem nebo jiným konečným uživatelem námi dodávaných elek­trozařízení, do­volujeme si Vás upozornit, že podle zákona o odpadech se můžete zbavit použitých elek­trozařízení pou­ze předáním zpracovatelům nebo na místo zpětného odběru. Nikdy nevyhazujte použitá elektrozařízení do komunálního odpadu.

Pokud je Vaše firma posledním prodejcem elektrozařízení, jste podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinni zajistit, aby spotřebitel měl při nákupu elektrozařízení možnost odevzdat ke zpětnému odběru použité elektro­zařízení v mís­tě prodeje nebo dodávky nového elektrozařízení, ve stejném počtu kusů prodávaného elektrozařízení podobného typu a použití. 
Dále jste povinni podle vyhlášky MŽP č. 237/2002 Sb. poskytnout všem spotřebitelům informace o nejbližším místě zpětného odběru těchto použitých výrobků. 
Pokud jste distributorem námi dodávaných elek­trických a elek­tronických za­řízení, dovolu­jeme si Vás požádat v souladu s § 37k odst.3 zákona o odpadech, abyste tuto informaci předali při prodeji elektrozaříze­ní Vaším odběra­telům.

Podrobné informace a materiály ke stažení můžete najít na stránkách provozovatelů systému zpětného odběru, www.asekol.cz a www.elektrowin.cz.

Ceník recyklačních příspěvků na elektroodpady podle skupin (platný od 1.1.2016)

Prohlášení o splnění podmínek uvedení obalu na trh a o smlouvě s EKO-KOM a.s.

DG Tip, spol. s r.o. uvádí na trh výrobky v obalech, které splňují požadavky dle Zákona č.477/2001 Sb.

Společnost DG Tip, spol. s r.o. uzavřela Smlouvu o sdruženém plnění povinností zpětného odběru dle Zákona č.477/2001 Sb. s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM a.s. pod klientským číslem EK-F00032088.

Veškeré použité obaly z výrobků uváděných společností DG Tip, spol. s.r.o. na trh lze likvidovat odložením na místa určená obcemi k ukládání odpadu. Žádný obal nevyžaduje zvláštní režim pro jeho likvidaci.

Provozovatel tohoto webu jako správce osobních údajů, zpracovává na tomto webu soubory cookies pro zlepšování prostředí webových stránek, pro analytické účely a pro cílenou reklamu. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací