Recyklační příspěvky

Společnost DG Tip, spol. s r.o. je zapojena do celostátního kolektivního systému zpětného odběru (odděleného sběru) použitých elek­trozařízení pro­vozovaného společnostmi ASEKOL (registrační číslo 00908/05-ECZ).
Tato společnost postupně vytváří síť míst pro zpětný odběr a oddělený sběr použitých e­lektrozařízení­ na celém území České republiky. Dále zajišťují svoz odevzdaných e­lektrozařízení­ z těchto míst do zpracovatelských zařízení.

Chceme vás informovat o tom, že díky platné legislativě musíme jako výrobci, resp. první dovozci k cenám elektros­potřebičů připočítávat i příspěvek na likvidaci elektrozařízení, takzvaný recyklační příspěvek. V souvislosti s nabytím účinnosti nového zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností vznikly výrobcům elektrozařízení, distributorům a posledním prodejcům nové povinnosti,  mezi které patří i oddělené uvádění nákladů na zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění výrobku s ukončenou životností v souladu § 73, zákona č. 542/2020 Sb. Cena produktu uváděná na webových stránkách je konečná a již obsahuje recyklační příspěvek. Výši recyklačního příspěvku elektrozařízení uvádíme také na webových stránkách v popisu produktu.

Pokud jste spotřebitelem nebo jiným konečným uživatelem námi dodávaných elektrozařízení, dovolujeme si Vás upozornit, že máte dle nového zákona o výrobcích s ukončenou životností možnost bezplatně odevzdat ke zpětnému odběru odpadní elektrozařízení v místě prodeje nebo dodávky nového elektrozařízení, a to ve stejném počtu kusů prodávaného elektrozařízení podobného typu a použití (tzv. režim „kus za kus“). Nikdy nevyhazujte použitá elektrozařízení do komunálního odpadu.

Podrobné informace a materiály ke stažení můžete najít na stránce provozovate systému zpětného odběru, www.asekol.cz.

Ceník recyklačních příspěvků na elektroodpady podle skupin.

Prohlášení o splnění podmínek uvedení obalu na trh a o smlouvě s EKO-KOM a.s.

Osvědčení o zapojení do systému - Asekol

DG Tip, spol. s r.o. uvádí na trh výrobky v obalech, které splňují požadavky dle Zákona č.477/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů“.

Společnost DG Tip, spol. s r.o. uzavřela Smlouvu o sdruženém plnění povinností zpětného odběru dle Zákona č.477/2001 Sb. s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM a.s. pod klientským číslem EK-F00032088.

Veškeré použité obaly z výrobků uváděných společností DG Tip, spol. s.r.o. na trh lze likvidovat odložením na místa určená obcemi k ukládání odpadu. Žádný obal nevyžaduje zvláštní režim pro jeho likvidaci.